ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 Một số khái niệm

 1. Người dùng: là người tự nguyện chọn “ứng dụng đặt xe VIET MT cho người dùng” để cài đặt và sử dụng khi có nhu cầu. Khách hàng có thể tiếp cận ứng dụng đặt xe VIET MT thông qua các hình thức sau: qua mã giới thiệu, qua kênh thông tin, quảng cáo, qua mạng xã hội, qua lời giới thiệu truyền miệng…
 2. Tài xế: Là người kinh doanh vận tải hành khách hoặc đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tự nguyện chọn “ứng dụng đặt xe VIET MT cho tài xế” để cài đặt và nhận chuyến đi khi Khách hàng có nhu cầu thông qua ứng dụng đặt xe VIET MT.
 3. Hệ thống: là chỉ hệ thống phần mềm ứng dụng đặt xe VIET MT và nó thuộc quyền quản trị ,điều hành và sở hữu của Công ty cổ phần công nghệ chủ nhân Việt
 4. Công ty: Công ty cổ phần công nghệ chủ nhân Việt
 5. Phần mềm: ứng dụng đặt xe VIET MT
 6. Dịch vụ: Là các phần công việc được phân chia ra cụ thể trong ứng dụng như: dịch vụ xe giá rẻ hoặc dịch vụ xe du lịch…hoặc gọi chung là dịch vụ trong ứng dụng.
 7. Điểm: là đơn vị nội bộ dùng để trao đổi trong nội bộ hệ thống. Điểm hoặc nguồn cấp điểm là giá trị mà hệ thống sở hữu, phát hành, phân phối. 1 điểm = 1.000 VNĐ.
 8. Tích điểm: là phần điểm số quy định trong hệ thống được tặng lại trên tổng giá trị thanh toán cước phí xác định trên một quãng đường di chuyển.
 9. Bạn, Khách hàng: là xưng hô thân mật bao gồm cả Người dùng và Tài xế.
 10. Đối tác: là những khách hàng tham gia hệ thống tích điểm phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu khách hàng khác đến với VIET MT hoặc hợp tác cung cấp dịch vụ.

 

Đơn vị phát triển phần mềm ứng dụng đặt xe VIET MT là: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHỦ NHÂN VIỆT.

Công ty CP chủ nhân Việt có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0108505020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/11/2018.

Ứng dụng đặt xe VIET MT được hình thành và phát triển từ ý tưởng muốn đem tới cho khách hàng Việt Nam một ứng dụng thuần Việt đảm bảo tiêu chí: an toàn, dễ sử dụng và chi phí tốt nhất.

Xin quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và các điều kiện sử dụng dưới đây:

I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

Ở đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”) được hiểu rằng khi bạn cài đặt ứng dụng vào thiết bị cá nhân của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật của VIET MT. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà chúng tôi đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc dịch vụ này.

Để sử dụng dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây: Bằng việc sử dụng ứng dụng đặt xe VIET MT cung cấp bởi Công ty CP công nghệ Chủ nhân Việt, và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ bạn. Bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại: https://vietmt.vn/   hoặc thông qua ứng dụng đặt xe VIET MT . Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web https:….. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng ứng dụng.Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó, thông tin này có thể được truy cập tại https://vietmt.vn/  Việc bạn cung cấp thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện để bạn có thể truy cập vào hệ thống của ứng dụng mà ở đó bạn được yêu cầu được phục vụ của người cung cấp dịch vụ hoặc người có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

          Công ty cổ phần công nghệ Chủ nhân Việt là một công ty ứng dụng công nghệ, không cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Việc cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng hóa là tùy thuộc vào quyết định của khách hàng sử dụng ứng dụng và việc chấp nhận sử dụng các dịch vụ này là tùy thuộc vào quyết định của khách hàng.  Dịch vụ mà công ty cung cấp là cung cấp một ứng dụng trên di động để kết nối giữa người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải với người cung cấp dịch vụ vận tải.  Công ty không cung cấp hoặc không có ý định cung cấp dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà có thể bị hiểu là hoạt động của một nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa.  Công ty không có nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi và/ hoặc sai sót của bất kỳ khách hàng nào sử dụng ứng dụng mà coi ứng dụng như một dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa.

Cam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

Bằng việc sử dụng ứng dụng, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ. Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng VIET MT cho các mục đích hợp pháp;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng VIET MT phù hợp với mục đích mà VIET MT cung cấp;
 • Bạn sẽ không sử dụng VIET MT để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Bạn sẽ không sử dụng VIET MT để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;
 • Bạn sẽ không sử dụng VIET MT vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng các chức năng được tích hợp trên Ứng dụng VIET MT được Công ty cho phép tại từng thời điểm;
 • Bạn sẽ không liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng ứng dụng;
 • Bạn sẽ không sử dụng thông tin của nhà cung cấp ứng dụng vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng ứng dụng;
 • Bạn sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;
 • Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Nhà Cung cấp ứng dụng;
 • Bạn sẽ không làm tổn hại đến nhà cung cấp cũng như ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;
 • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng dụng ;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;
 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của ứng dụng và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc sử dụng ứng dụng của bạn bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà bạn được phép sử dụng;
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
 • Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận tải hoặc chuyển hành khách thông qua Ứng dụng , mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;
 • Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc nhà cung cấp ứng dụng và/hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty hoặc nhà cung cấp ứng dụng hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ;
 • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi ứng dụng vận hành;
 • Bạn đồng ý rằng ứng dụng được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý;
 • Bạn đồng ý rằng việc sử dụng ứng dụng và/hoặc các tính năng được tích hợp trên ứng dụng của bạn sẽ  phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian;
 • Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, nhà cung cấp ứng dụng, công ty khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.
 1. Thanh toán
 • Người có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán bằng chuyển khoản hoặc trả tiền mặt cho người cung cấp dịch vụ.

Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển hoặc mang theo khi di chuyển

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

Các Khách hàng là người cung cấp dịch vụ hay sử dụng dịch vụ cần phải hiểu rõ và cam kết không thực hiện những điều khoản về những hàng hóa bị cấm vận chuyển:

 Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. Nếu Khách hàng - Người cung cấp dịnh vụ hoặc người sử dụng dịch vụ vi phạm thì VIET MT hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào theo các quy định mà pháp luật và nhà nước ban hành;

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
 • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
 • Rượu các loại;
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;

Quyền của Khách Hàng

Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng VIET MT:

 • Khách hàng được VIET MT cung cấp ứng dụng đặt xe với đầy đủ tính năng hiện đại dễ sử dụng và hiệu quả cao nhất.
 • Khách hàng có thể gọi điện, liên hệ trực tiếp cho tài xế để yêu cầu phục vụ nhu cầu của mình.
 • Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến qua tổng đài CSKH: 0913132269 để thay đổi các tính năng cũng như mức giá cước VIET MT đã xây dựng để có thể sử dụng ứng dụng một cách tốt nhất.

Điều khoản đối với các khách hàng muốn sử dụng ứng dụng VIET MT như một công cụ hỗ trợ cho việc kinh doanh vận tải của mình.

VIET MT khuyến nghị các bạn nên có:

 1.  Các giấy tờ hợp pháp do nhà nước cung cấp để phục vụ công việc kinh doanh vận tải.
 2. Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện hợp tác.
 3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho hành khách của bạn.
 4. Thực hiện đúng các chính sách về việc nộp thuế cho nhà nước nếu việc sử dụng ứng dụng giúp bạn phát sinh lợi nhuận.

Lưu ý: Những thông tin trên VIET MT sẽ yêu cầu chụp ảnh khi đăng ký sử dụng ứng dụng và để khách hàng lựa chọn cùng với tất cả các thông tin cần thiết của bạn để di chuyển, bạn nên cung cấp thông tin chính xác nhất.

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho các dòng điện thoại thông minh có kết nối internet của VIET MT , cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách Hàng sử dụng ứng dụng VIET MT

Dịch vụ trên Ứng Dụng của VIET MT

VIET MT cung cấp ứng dụng công nghệ tạo ra môi trường giúp hành khách có nhu cầu đi lại và các tài xế có thể tìm thấy nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Ứng dụng đặt xe VIET MT không có bất kỳ khoản thu nào với tài xế khi gia nhập hệ thống và không đứng ra thu tiền thay cho tài xế. Tài xế làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu trên công sức mình bỏ ra dựa trên cách tính phí mà VIET MT gợi ý. VIET MT không xây dựng chế độ áp đặt số lượng chuyến đi trong ngày. Sau mỗi chuyến đi thì tài xế sẽ tặng 5% doanh thu để phân bổ cho khách hàng hoặc cho đối tác hoặc chi phí xây dựng, vận hành, duy trì và nâng cấp hệ thống.

Lưu ý:

  1. Bảng giá áp dụng cho 24h/ngày ( Hiện tại không tính hệ số giờ cao điểm)
  2. Việc không nhân hệ số vào ngày Lễ, Tết sẽ áp dụng trong 12 tháng vận hành cho các hạng xe: Tiết kiệm, Thường và 7 chỗ. Sau thời gian đó VIET MT sẽ tham khảo ý kiến khách hàng, lái xe và có thông báo trước nếu có thay đổi.
  3. Tiêu chí xếp hạng loại xe sẽ do nhà phát triển ứng dụng quyết định dựa trên thông tin tài xế cung cấp. Ngoài ra VIET MT còn có đội ngũ thanh tra nội bộ sẽ kiểm tra định kỳ, bất thường để đảm bảo tính công bằng giữa các tài xế và quyền lợi cho khách hàng.

 Giới hạn hành khách và khối lượng vận chuyển được nhà phát triển khuyến nghị như sau:

 1. Đối với Xe ô tô: Tùy thuộc vào giới hạn trọng lượng và kích thước của từng phương tiện vận chuyển tài xế nên thực hiện đúng quy định của pháp luật.
 2. Thời gian hoạt động: VIET MT không cung cấp dịch vụ vận tải mà chỉ cung cấp ứng dụng phần mềm vì vậy thời gian do tài xế và hành khách hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên hệ thống sẽ có cảnh báo và có thể dừng nhận chuyến để đảm bảo sức khỏe lao động cho tài xế cũng như sự an toàn cho khách hàng.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VIET MT

Công ty cổ phần công nghệ chủ nhân Việt( VIET MT) xây dựng và tổng hợp các tư liệu về Chính sách bảo mật về thông tin khách hàng. Cụ thể như sau:
 1. 
Thu thập thông tin cá nhân

 “Thông tin cá nhân” là thông tin chi tiết về người tự nguyện đăng ký từ các hình thức của VIET MT và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho VIET MT trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được VIET MT thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, dân tộc, ngày sinh, và các thông tin tương tự khác. Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ thu thập dữ liệu khác (chẳng hạn như Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép vận tải, Hồ sơ  đăng ký xe…), dữ liệu thiết bị (chẳng hạn như lắp định vị hoặc các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị) và dữ liệu đăng ký xe của bạn.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho VIET MT thì chúng tôi sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc VIET MT không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.
Nếu bạn là một đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc VIET MT không thể hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán cho bạn liên quan đế các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.
Bên cạnh những Thông Tin Cá Nhân bạn trực tiếp cung cấp cho VIET MT, VIET MT có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn:

 • Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng, công cụ khảo sát và đào tạo, hoặc các tài liệu tương tự khác;
 • Các nguồn thông tin đại chúng khác như danh bạ;
 • Từ các trang mạng xã hội của VIET MT mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là fan của các trang đó;
 • Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng;
 • Thông qua việc bạn liên lạc, trao đổi với VIET MT tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 • Thông qua việc bạn tham gia các cuộc hội thảo do VIET MT tổ chức;
 • Từ các tổ chức hoặc đơn vị khác nhau thuộc VIET MT;
 • Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có mối quan hệ hợp đồng với bạn;
 • Từ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị (marketing) hoặc đối tác tiếp thị (marketing); hoặc
 • Từ việc sử dụng các ứng dụng, trang website của VIET MT, bao gồm tất cả các ứng dụng, trang website do VIET MT điều hành và mang nhãn hiệu tương ứng (các “Ứng Dụng” và “Trang Website”).

       Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các Trang Web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS, dữ liệu thiết bị và khi ứng dụng Grab Driver của bạn đang hoạt động.
2. Mục đích thu thập xử lý thông tin 

VIET MT có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh , hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của VIET MT ( nếu có) mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây (“Mục Đích”):
Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của VIET MT:

 • Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của VIET MT theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
 • Nhằm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo yêu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
 • Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng VIET MT hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Ứng Dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng;
 • Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
 • Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của VIET MT và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
 • Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu;
 • Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa; và
 • Nhằm sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.

Khi bạn là đại lý, nhà cung cấp, đối tác, hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

 • Vì mục đích hợp tác với bạn để cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa;
 • Nhằm tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà VIET MT có thể yêu cầu để hợp tác với bạn;
 • Nhằm xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn cung cấp;
 • Nhằm cung cấp các phản hồi cá nhân đến bạn, để từ đó bạn có thể chỉ ra các khía cạnh cần được nâng cao;
 • Nhằm đánh giá mức độ an toàn và chất lượng;
 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách và Quy tắc ứng xử của người lái xe;
 • Cung cấp thông tin cập nhật cho các đối tác vận tải của chúng tôi cho mục đích quản lý hoạt động vận tải; và
 • Nhằm liên hệ với bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

 Mục đích chung:

 • Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
 • Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
 • Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi; và
 • Nhằm giúp VIET MT tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

và bạn đồng ý và cho phép VIET MT sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

3. Mục Đích Tiếp Thị và Quảng Bá

VIET MT cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích khác như sau (“Mục Đích Bổ Sung”):

 • Gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ VIET MT, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của VIET MT;
 • Thông báo và gửi cho bạn lời mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do VIET MT, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của VIET MT tổ chức;
 • Xử lý việc đăng ký tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về việc tham gia của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 • Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ;

theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email.
 
4. Ngừng Đăng Ký và Hủy Chấp Thuận


Trong trường hợp bạn có nhu cầu ngừng đăng ký xử lý Thông Tin Cá Nhân cho các Mục Đích Bổ Sung được thực hiện bởi VIET MT, vui lòng bấm vào đường link “Ngừng Đăng Ký” được gắn vào email hoặc tin nhắn có liên qua để không phải nhận các tin nhắn này trong tương lai. Vui lòng ghi chú rằng trong trường hợp bạn đã ngừng đăng ký, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục gửi cho bạn các tin nhắn có liên quan đến dịch vụ chẳng hạn như biên nhận đối với chuyến đi.
Trong trường hợp bạn muốn hủy chấp thuận cho phép VIET MT thu thập thông tin phục vụ Mục Đích được quy định trong chính sách này, vui lòng thông báo cho VIET MT theo thông tin liên hệ được nêu dưới đây.
 
5. Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia không phải quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do VIET MT cung cấp (“Quốc Gia Thay Thế”), cho các công ty thuộc VIET MT nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế và/hoặc khi các máy chủ của VIET MT và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của VIET MT được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế theo quy định tại Chính Sách này.
 
6. Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, VIET MT có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh VIET MT, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của VIET MT, bao gồm các bên VIET MT cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong VIET MT; và
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.
 
7. Phương Thức và Công Cụ Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân 
Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ tới:
 
Văn phòng VIET MT: P 1901 tòa nhà 101 Láng Hạ,

Đống Đa, Hà Nội.

   Điện thoại: 0913132269                             Email: cskh@vietmt.vn 
 
Phụ thuộc vào pháp luật tại quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế, VIET MT có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn trong mức cho phép.
Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn, VIET MT có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các lý do được pháp luật cho phép, chẳng hạn như trong trường hợp chi phí cấp quyền truy cập cho bạn không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc của người khác.
 
   8. Cookies
VIET MT và các bên thứ ba mà VIET MT hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, website beacon, website tag, 3website script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.  Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.
VIET MT có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên các Trang Website và Ứng Dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì cùng các mục đích mà VIET MT tự thực hiện.  Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác.  Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các Cookies mà họ sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin không cá nhân về bạn hoặc từ bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu định vị, chỉ dẫn quảng cáo hoặc một dữ liệu giải mã từ một chỉ dẫn tài khoản (chẳng hạn như địa chỉ email), để phục vụ cho việc thể hiện các quảng cáo mục tiêu.
Trong trường hợp bạn không muốn Thông Tin Cá Nhận của bạn được thu thập qua cookies trên Trang Website, bạn có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của bạn hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể hạn chế việc chia sẻ một số thông tin này trong phần cài đặt trên thiết bị di động của bạn, hoặc bằng việc cung cấp thông tin của bạn tại Website.

 
 9. Liên Kết Với Trang Website Bên Thứ Ba
Các Trang Website có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng VIET MT không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và VIET MT không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.
 
 10. Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Chưa Thành Niên và Cá Nhân Khác
Nếu bạn là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của bạn gửi Thông Tin Cá Nhân tới VIET MT. Trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân như vậy được cung cấp cho VIET MT, bằng cách này bạn chấp thuận cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp bạn có thể đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp đó bạn thay mặt và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân của họ cho VIET MT và bạn đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông Tin Cá Nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Chính Sách này.
 
 11. Đồng Ý và Chấp Thuận
Bằng cách liên lạc với VIET MT, sử dụng các dịch vụ của VIET MT hoặc thông qua việc hợp tác với VIET MT, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc VIET MT sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.
VIET MT có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Website và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với VIET MT, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của VIET MT, tiếp tục mua các sản phẩm từ VIET MT hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với VIET MT sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của chính sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.